Aanbod

Concreet kan worden ingeschakeld voor:

Advies & beleid: Consultatie bij (veranderkundige) vraagstukken in uw sociale organisatie. Het coördineren van een project of afdeling.

Hulp kind en gezin thuis en op school: ondersteuning in de opvoeding, sociale vaardigheden, structureren (incl. huiswerk), begeleiding in het kader van PGB (ook het uitvoeren van zorgtaken). Getraind in werken met ASS, ook veel ervaring met AD(H)D, PDD-NOS, hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking.

Schoolmaatschappelijk werk: laagdrempelig contact met kind of ouder die problemen ervaart op school, adviseren omtrent specialistische hulp, hulp bij het aanvragen van voorzieningen.

Workshop & training: Over uiteenlopende pedagogische thema’s. Altijd actueel en met kennis uit de praktijk, met veel aandacht voor de persoonlijke inbreng van de deelnemers.

Ontwikkelen (onderwijs)materiaal: het op maat ontwikkelen en schrijven van een lessenreeks of themaweek.