Aanbod

Concreet kan worden ingeschakeld voor:

Begeleiding thuis en op school: ondersteuning bij veel voorkomende situaties in de opvoeding, het oefenen van (sociale) vaardigheden, begeleiding bij structureren (incl. huiswerk), omgaan met agressie, begeleiding in het kader van PGB (ook het uitvoeren van zorgtaken). Voor (ouders van) kinderen en jongeren van alle leeftijden. Ik ben getraind in het begeleiden van mensen met ASS, maar ook kunt u mij terecht als er sprake is van AD(H)D, PDD-NOS, hoogbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

Schoolmaatschappelijk werk & ouderconsulent: laagdrempelig contact met kinderen en/of ouders die problemen ervaren op school, direct inspelen op situaties in de klas of op het speelplein, adviseren als een kind specialistische hulp nodig heeft, hulp bij het aanvragen van voorzieningen.

Workshop & training: voor ouders, professionals, studenten, vrijwilligers. Over uiteenlopende pedagogische thema’s. Altijd actueel en met kennis uit de praktijk, met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Ontwikkelen (onderwijs)materiaal: het ontwikkelen en schrijven van een programma, lessenserie of themaweek voor uw doelgroep, van basisonderwijs tot HBO.

Project in de wijk: het opzetten van grotere projecten in de wijk samen met buurtbewoners, zoals naschoolse activiteiten en uitstapjes voor kinderen, een buurtfeest, een schoonmaakdag, etc.