Opdrachten

Recente opdrachten:

Coördinator Buurtgezinnen 

Training Gespreksvaardigheden voor Inholland Academy

Begeleiding in de klas jongen van 9 jaar met ASS/HB/ADHD (ZiN)

* Ontwikkelen onderwijsprogramma voor Engie BV

* Training Ouderkindteams Amsterdam voor Inholland Academy&HvA

* Stagebegeleiding voor Hogeschool Inholland bachelor Pedagogiek

* Diverse trainingen voor Hogeschool Inholland bachelor Pedagogiek

* Begeleiding  in de klas jongen van 9 jaar met ASS/HB

* Begeleiding thuis jongen van 16 jaar met PPD NOS

* Begeleiding thuis meisje van 20 jaar met ASS

* Ouderconsulent voor basisschool De Schakel in Amsterdam Zuidoost

* Begeleiding thuis jongen van 21 jaar met ASS

* Training ‘Toolkit Gezinsbegeleider in de Wijk’ voor Logavak

Begeleiding thuis jongen 10 jaar, zelfvertrouwen vergroten

* Lezing ‘Toolkit Gezinsbegeleider in de Wijk’ op Congres Sociale Wijkteams Ede